Kontakti

Anton Vatovec (direktor)

TEL: 01/580-68-80

GSM: 051/741-407

Pavle Bricelj (vodja delavnice)

TEL: 01/580-68-71

FAX: 01/580-68-75

GSM: 051/314-788

E-POŠTA: astriglav.servis@siol.net

Primož Trkov (sprejem vozil)

GSM: 051/756-341

Feliks Tavčar (vodja skladišča, sprejem vozil)

TEL: 01/580-68-74

FAX: 01/580-68-75

GSM: 051/314-786

E-POŠTA: astriglav.log@siol.net

Boris Ogrin (vodja kleparske in ličarske delavnice)

TEL: 01/580-68-72

FAX: 01/580-68-75

GSM: 051/314-788

E-POŠTA: astriglav.delavnica@siol.net

Iztok Kovačič (sprejem vozil) GSM: 051/314-785
Jože Juhant (sprejem vozil) GSM: 051/314-764
Simona Gognjavec (tajništvo)

TEL: 01/580-68-72

FAX: 01/580-68-75

E-POŠTA: astriglav.tajnistvo@siol.net